Ekonomi- och styrningsavdelningen

Ekonomi- och styrningsavdelningen ansvarar för

  • ekonomi
  • kvalitetsfrågor
  • lokalförsörjning
  • IT-frågor
  • strategiska miljöfrågor
  • strategiska frågor om välfärd och hållbar utveckling
  • statistik och omvärldsbevakning.

 

Internbanken

Inom kontoret finns också internbanken som är bank för hela "koncernen Norrköpings kommun". Internbanken placerar kommunens tillgångar och tar vid behov upp lån.

Kontakt

Ekonomidirektör
Petter Skill
011-15 10 16

Internbanken
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 10 30
Fax: 011-12 51 78

Skicka e-post

Finansdirektör
Göran Lindgren
011-15 78 17