Områdesdelegationen arbetar för att alla delar av kommunen ska utvecklas utifrån sina förutsättningar, främst inom områdena bostadsmiljöer, arbetstillfällen, näringslivsutveckling, möjligheten till egenförsörjning och service.

Ledamöter i områdesdelegationen