Krisledningsutskottet ansvarar för krishantering vid extraordinära händelser i fredstid.

Ledamöter i krisledningsutskottet