Bredbandsutskottet har i uppgift att politiskt leda arbetet med bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Ledamöter i bredbandsutskottet