Kontakta Kommunrevisionen

Kommunrevisionen består av sju förtroendevalda revisorer, som väljs av kommunfullmäktige. Uppdraget som förtroendevald revisor ska utföras på ett oberoende sätt.

Kommunrevisionen består av följande ledamöter 2015-2018:

Tommy Svensson, ordförande
Eva Andersson, vice ordförande
Urban Pehrsson, ledamot
Klas Corbelius, ledamot
Vakant, ledamot
Göran Ekdahl, ledamot
Lars Erichs, ledamot
Thomas Svensson, ledamot

Kommunens revisorer - kontaktuppgifter

Revisionskontoret

Caroline Nyman
Stadsrevisor
Telefon: 011-15 17 99

Örjan Högberg
Revisor
Telefon: 011-15 17 15

Anna Holmberg
Revisor
Telefon: 011-15 17 98

Pernilla Östling
Revisor
Telefon: 011-15 16 68

Kontakt