Kontakta Kommunrevisionen

Kommunrevisionen består av sju förtroendevalda revisorer, som väljs av kommunfullmäktige. Uppdraget som förtroendevald revisor ska utföras på ett oberoende sätt.

Kommunrevisionen består av följande ledamöter 2019-2022:

Tommy Svensson, ordförande
Urban Pehrsson, vice ordförande
Klas Corbelius, ledamot
Maud Ohlén, ledamot
Göran Ekdahl, ledamot
Annika Anell, ledamot
Thomas Svensson, ledamot

Kommunens revisorer - kontaktuppgifter

Revisionskontoret

Caroline Nyman
Stadsrevisor
Telefon: 011-15 17 99

Örjan Högberg
Revisor
Telefon: 011-15 17 15

Anna Holmberg
Revisor
Telefon: 011-15 17 98

Pernilla Östling
Revisor
Telefon: 011-15 16 68

Watsana Phongphan
Administratör
Telefon: 011- 15 19 34

Kontakt
Revisionskontoret

Dalsgatan 14

Övrig info:
Fax: 011-15 17 90