Kommunrevisionen - Nyheter

Nämndledamöters ansvar

Vi har tagit fram en skrift för att belysa vilket ansvar nämnden och dess ledamöter har - det ansvar som granskas och prövas.

Vilka grunder utgår revisorerna från när de bedömer ansvaret och vad grundar sig deras uttalande i revisionsberättelsen på?


Nämndledamöters ansvarPDF (pdf, 227.2 kB)

Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

Vad är intern kontroll och hur kan du som förtroendevald arbeta för att utveckla den interna kontrollen?

Skriften har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting.


På den säkra sidanPDF (pdf, 1.3 MB)

Kontakt