Kommunrevisionen - Nyheter

Nämndledamöters ansvar

Vi har tagit fram en skrift för att belysa vilket ansvar nämnden och dess ledamöter har - det ansvar som granskas och prövas.

Vilka grunder utgår revisorerna från när de bedömer ansvaret och vad grundar sig deras uttalande i revisionsberättelsen på?


Nämndledamöters ansvarPDF (pdf, 2.7 MB)

Ledamöters ansvar i kommunala bolagsstyrelsen

Vi har tagit fram en skrift som belyser det ansvar ledamöter har i bolagsstyrelser och som lekmannarevisionerna granskar.

Ledamöters ansvar i kommunala bolagsstryrelserPDF (pdf, 4.4 MB)

Kontakt
Revisionskontoret

Dalsgatan 14

Övrig info:
Fax: 011-15 17 90