Kommunledning

Behöver du komma i kontakt med någon i Norrköpings kommuns kommunledning? Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kommunledning

Anna Thörn
Kommundirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 16 26
073 - 020 20 36

Niclas Lindahl
Biträdande kommundirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 34 36
073 - 020 29 89

Pär Höglund
Kanslichef
Skicka e-post
Tfn 011-15 11 14
073 - 020 03 43

Petter Skill
Ekonomidirektör
Skicka e-post
Tn 011-15 10 16
072 - 235 46 67

Eva Besterman
HR-direktör
Skicka e-post
Tfn 011-15 24 46 
072-539 95 94

Louise Flygt
Kommunikationsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 68 71
076 - 128 11 94

Pontus Lindblom
Näringslivsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 12 74
070 - 667 27 40

Per Bäckström
Digitaliseringsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 60 97
073 - 020 20 97

Sofie Lindén
Utbildningsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 33 02
072 - 581 28 00

Yvonne Thilander
Socialdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 23 03
073 - 020 12 20

Pernilla Thott Ljung
Arbetsmarknadsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 10 88
073 - 020 10 45

Anna Selander
Samhällsbyggnadsdirektör
Skicka e-post
072 - 465 20 54

Magnus Johansson
Vård- och omsorgsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 22 16
073 - 020 23 00

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 29 26
073 - 020 10 99

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping