Kommunala bolagens ekonomi

För åttonde året i rad visar Norrköpings kommuns bolagskoncern ett positivt resultat. Koncernens ekonomiska ställning har stärkts under året. Tillgångarna har, jämfört med föregående år, ökat med 6 procent. Bruttoinvesteringar ligger kvar på en hög nivå på grund av att Norrköpings kommun är inne i ett expansivt skede med kraftig tillväxt. 

Nyckeltal för koncernen, i miljoner kronor

Rådhus AB Årsredovisning 2018 nyckeltal

Nyckeltal fördelat per verksamhetsområde hos dotterbolagen 2016, mnkr

Nyckeltal fördelat per verksamhetsområde hos dotterbolaget

Budget

I Norrköpings kommuns budget finns ett avsnitt om bolagskoncernen. Nedan finns en mer detaljerad budget för Norrköpings kommuns bolagskoncern.

Budget 2018 och plan 2019-2021 Norrköping Rådhus ABPDF (pdf, 6.7 MB)

Kontakt