Kommunala bolagens ekonomi

För åttonde året i rad visar Norrköpings kommuns bolagskoncern ett positivt resultat. Koncernens ekonomiska ställning har stärkts under året. Tillgångarna har, jämfört med föregående år, ökat med 6 procent. Bruttoinvesteringar ligger kvar på en hög nivå på grund av att Norrköpings kommun är inne i ett expansivt skede med kraftig tillväxt. 

Koncernens ekonomi, i miljoner kronor

Nyckeltal

Budget

I Norrköpings kommuns budget finns ett avsnitt om bolagskoncernen. Nedan finns en mer detaljerad budget för Norrköpings kommuns bolagskoncern.

Budget 2020 och plan 2021-2024 Norrköping Rådhus ABPDF (pdf, 663.6 kB)

Kontakt