Kommunala bolagens ekonomi

Norrköpings kommuns bolagskoncern visar återigen ett positivt resultat. Koncernens ekonomiska ställning har stärkts under året. Tillgångarna har, jämfört med föregående år, ökat med 5 procent. Bruttoinvesteringar ligger kvar på en hög nivå och den expansiva trenden som Norrköpings kommun är inne i fortsätter.

Koncernens ekonomi, i miljoner kronor

Nyckeltal

Budget

I Norrköpings kommuns budget finns ett avsnitt om bolagskoncernen. Nedan finns en mer detaljerad budget för Norrköpings kommuns bolagskoncern.

Budget 2021 och plan 2022-2025 Norrköping Rådhus ABPDF (pdf, 692.8 kB)

Kontakt
Ekonomi- och styrningsavdelningen

Rådhuset
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax: 011-15 78 17

Linda Hjort
Koncerncontroller