Norrköping Science Park är en brygga mellan näringslivet, akademin och de offentliga aktörerna. Vi jobbar med att driva projekt inom Visualisering eller enskilda Vinnova-projekt ihop med företag. Dessutom driver vi start up-utbildning för alla medborgare i Norrköping som vill eller precis startat företag. I vår fysiska park i industrilandskapet sitter ca 130 företag.

www.nosp.se

Kontakt
Laxholmstorget 3
602 21 Norrköping
info@nosp.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Science Park AB - bolagsordningPDF (pdf, 172 kB)

Norrköping Science Park AB - ägardirektivPDF (pdf, 170.9 kB)

Norrköping-Science-Park - kommunens övergripande målPDF (pdf, 56.3 kB)