Årsstämmodagen 2021

Under onsdagen den 21 april 2021 genomförs en digital årsstämmodag för Norrköping Rådhus AB.

Ordförande Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande och VD Anna Thörn, kommundirektör inleder dagen tillsammans med moderator Louise Flygt, kommunikationsdirektör.

Här kan du se en inspelad version av Årsstämmodagens digitala sänding.

Kontakt
Ekonomi- och styrningsavdelningen

Rådhuset
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax: 011-15 78 17

Linda Hjort
Koncerncontroller