Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhetPDF (pdf, 162.8 kB)

Arbetskläder i förskola och annan pedagogisk verksamhetPDF (pdf, 80.6 kB)

Avgifter vid skolaktiviteter i grund- och gymnasieskolanPDF (pdf, 63.8 kB)

Bidrag till enskild pedagogisk omsorgPDF (pdf, 538.4 kB)

Fritidshem och 10-12-årsverksamhetPDF (pdf, 214.7 kB)

Godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorg- familjedaghemPDF (pdf, 183.9 kB)

Godkännande av och bidrag till fristående förskolorPDF (pdf, 266.3 kB)

Hantering av skyddade personuppgifter i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningPDF (pdf, 333.6 kB)

Handlingsplan för barn med skyddad identitet, förskolaPDF (pdf, 432.2 kB)

Handlingsplan för barn med skyddad identitet, grundskolaPDF (pdf, 464.2 kB)

Handlingsplan för elever med skyddad identitet, gymnasie/vuxenutbildning/sfiPDF (pdf, 10 MB)

Handläggning av skolskjuts och reseersättning, politiskPDF (pdf, 291.1 kB)

Handläggning av skolskjuts och reseersättning, tjänstemänPDF (pdf, 331.1 kB)

KostverksamhetPDF (pdf, 1.9 MB)

Lärarlönelyftet 2016PDF (pdf, 196 kB)

Misstanke om missbruk eller kriminellt beteende för barn och unga mellan 10-20 år

Politisk information i Norrköpings kommunala skolorPDF (pdf, 112.5 kB)

Riktlinje för förskolan och annan pedagogisk verksamhetPDF (pdf, 391.8 kB)

Riktlinje för likvärdig förskoleklassPDF (pdf, 185.2 kB)

SkolnärvaroPDF (pdf, 65.6 kB)

Sponsring och mottagande av gåvor i skolan och förskolanPDF (pdf, 53.2 kB)

Studiebevis i gymnasieskolanPDF (pdf, 37.4 kB)

Studier vid utlandssvensk gymnasieskolaPDF (pdf, 32.3 kB)

Tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stödPDF (pdf, 149.1 kB)

Överklagan av beslut fattat inom utbildningsväsendetPDF (pdf, 149.5 kB)