FordringsbevakningPDF (pdf, 45.6 kB)

Attestreglemente och tillämpning av reglementetPDF (pdf, 48.6 kB)

BorgenspolicyPDF (pdf, 55.8 kB)

Finansinstruktion för internbankenPDF (pdf, 454.9 kB)

Finansinstruktion för kommunens nämnderPDF (pdf, 203.1 kB)

Finansinstruktion för majoritetsägda bolagPDF (pdf, 220.2 kB)

Policy avseende betalningar av leverantörsfakturorPDF (pdf, 58.1 kB)

Mottagande av donationerPDF (pdf, 36.2 kB)

Behörighet att ingå avtalPDF (pdf, 45.5 kB)

Hantering av kommunens sociala investeringsfondPDF (pdf, 106.3 kB)

Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhetPDF (pdf, 355.8 kB)

Placeringsriktlinje för långsiktig medelsförvaltningPDF (pdf, 333.6 kB)

Lämna verksamhetslokalerPDF (pdf, 59 kB)

Upphandling och inköpPDF (pdf, 161.6 kB)

Riktlinje för direktupphandlingPDF (pdf, 62.5 kB)

Giftfritt byggande
PDF
(pdf, 478.6 kB)Komplettering till Riktlinje för upphandling och inköp inom området miljöhänsyn och byggvaror

Riktlinje för tjänsteresorPDF (pdf, 104 kB)

Fonden för forskning och utvecklingPDF (pdf, 98.1 kB)

Ansökan om medel ur Fonden för forskning och utvecklingPDF (pdf, 144 kB)

Beredningsgruppens arbete i Fonden för forskning och utvecklingPDF (pdf, 223.1 kB)

Beslut avseende Fonden för forskning och utvecklingPDF (pdf, 28.8 kB)

Riktlinje för ekonomistyrningPDF (pdf, 43.2 kB)

Riktlinje för intern styrning och kontrollPDF (pdf, 89.1 kB)

Riktlinje för intern styrning och kontroll Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncernPDF (pdf, 150 kB)

Riktlinjer för kort som betalningsmedel i Norrköpings kommunkoncernPDF (pdf, 40.3 kB)

Avtal eller bidrag? Vägledande dokument om avtal och bidrag med föreningar och organisationerPDF (pdf, 136.3 kB)

Placeringsriktlinje för investeringsfondenPDF (pdf, 196.3 kB)

Kommunstyrelsens bidragsbestämmelser för uppdragsbidragPDF (pdf, 198.4 kB)