Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar för Norrköpings kommun

Planeringsförutsättningarna är en del av styrmodellen som belyser vad som kan komma att hända i omvärlden och vilka konsekvenser det kan få för den kommunala verksamheten. Planeringsförutsättningarna tar avstamp i dagsläget och blickar tio år framåt.

Varje år tas rapporten Framtid i Norrköping fram som en del av budgetprocessen. Rapporten bygger på underlag som medarbetare i kommunens verksamheter har bidragit med.

Framtid i Norrköping – allmänna planeringsförutsättningar 2019 finns dels i webbformat på framtid.norrkoping.se och dels som en publikation i pdf-format.

Framtid.norrkoping.se

Framtid i Norrköping 2019PDF (pdf, 31.2 MB)

 

Här finns sju filmer som ger en fördjupad bild av några ämnesområden i Framtid i Norrköping 2019. Välj film genom att klicka på respektive länk och gå sedan upp till visningsfönstret för att starta filmen.

Publicerad: 2018-10-18 kl. 15:45
Publicerad: 2018-10-18 kl. 15:45
Publicerad: 2018-10-18 kl. 15:45
Publicerad: 2018-10-18 kl. 15:45
Publicerad: 2018-10-18 kl. 15:45
Publicerad: 2018-10-18 kl. 15:45
Publicerad: 2018-10-18 kl. 15:45
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Relaterat