Norrköpings kommuns stadsarkiv finns i Rådhuset, ingång från gården.

Stadsarkivet