Rådhusets klockspel hörs vida över staden och är ett känt inslag i stadsbilden. Varje dag klockan 12.55 och klockan 16.55 spelar klockspelet en melodi.

Just nu spelas:

5 december
Stad i ljus

6 till 7 december
Tänd ett ljus

8 till 9 december
Nu tändas tusen juleljus

10 till 11 december
Fairytales of New York

12 december
Så mörk är natten

13 december
Sankta Lucia

14 till 15 december
Deck the halls

16 till 17 december
White Christmas

18 till 19 december
Jingel bells

20 december
Last Christmas

21 decemper
Koppången

22 december
Jul, Jul

23 december
O, helga natt

24 december
Stilla natt

Rådhusets klockspel installerades ursprungligen 1914 efter en donation och bestod då av 35 klockor (4 och en halv oktaver). Inför Norrköpings 600-årsjubileum 1984 utökades klockspelet med 13 klockor och består nu av 48 klockor. Den tyngsta väger 700 kilo.

Klockspelsmusiker är Ulf Tellin.