Musikhuvudstaden Norrköping

Vision 2020

Norrköping – Sveriges musikhuvudstad, är ett vedertaget begrepp. I begreppet ryms många yrken och verksamheter. Norrköping uppfattas av omvärlden som en stad där musiklivet blomstrar och det finns goda möjligheter till utveckling, utbildning och att utöva musikbranschens yrken. Norrköping är ett nav för nytänkande, nyskapande och företagande inom musikområdet. I Norrköping möter evenemangen och upplevelserna den senaste teknikutvecklingen. Den växande musikbranschen har drivande, entusiastiska och kunniga utövare.

Genom att målmedvetet uppmuntra utbildning, företagande och branschutveckling är Norrköping en erkänd musikstad som möts med nyfikenhet och respekt av omvärlden. Norrköping är Sveriges musikhuvudstad!

Vägen till visionen

I Norrköping uppmuntras musiklivet i de små och stora sammanhangen. Skolan, kulturskolan, föreningar, studieförbund och andra entusiaster fortsätter att lägga grunden till att så många norrköpingsbor är utövare inom musikområdet. Möjligheterna till utbildning, yrkesutbildning och försörjningsmöjligheter inom musiklivet utvecklas.

I Norrköping finns en unik kombination av ungt, modernt musikutbud och hundraårig tradition. Staden gästas av artister i världsklass och attraktiva evenemang lockar besökare och utövare till Norrköping.

Utveckla Norrköping som Sveriges musikhuvudstad!

Norrköpings kommun ska stimulera utvecklingen av Norrköping som Sveriges musikhuvudstad. Därför har en arbetsgrupp bildats som ansvarar för kommunens åtaganden. I arbetsgruppen fördelas arbetet under tre områden som benämns Utbildning, Bransch och Näringsliv.

  • Området Utbildning ska fokusera på att skapa förutsättningar för musiker och andra yrkesgrupper i musikbranschen att utbilda sig i Norrköping.
  • Området Bransch ska fokusera på att underlätta för musiker och andra yrkesgrupper i musikbranschen att utveckla sig samt skapa plattformar där dessa kan mötas.
  • Området Näringsliv ska fokusera på att stimulera musiklivet i form av näringsverksamhet för att skapa möjligheter för musiker och andra yrkesgrupper i musikbranschen att försörja sig.

Kontakt