Musikhuvudstaden Norrköping

Vision 2020

Norrköping – Sveriges musikhuvudstad, är ett vedertaget begrepp. I begreppet ryms många yrken och verksamheter. Norrköping uppfattas av omvärlden som en stad där musiklivet blomstrar och det finns goda möjligheter till utveckling, utbildning och att utöva musikbranschens yrken. Norrköping är ett nav för nytänkande, nyskapande och företagande inom musikområdet. I Norrköping möter evenemangen och upplevelserna den senaste teknikutvecklingen. Den växande musikbranschen har drivande, entusiastiska och kunniga utövare.

Genom att målmedvetet uppmuntra utbildning, företagande och branschutveckling är Norrköping en erkänd musikstad som möts med nyfikenhet och respekt av omvärlden. Norrköping är Sveriges musikhuvudstad!

Vägen till visionen

I Norrköping uppmuntras musiklivet i de små och stora sammanhangen. Skolan, kulturskolan, föreningar, studieförbund och andra entusiaster fortsätter att lägga grunden till att så många norrköpingsbor är utövare inom musikområdet. Möjligheterna till utbildning, yrkesutbildning och försörjningsmöjligheter inom musiklivet utvecklas.

I Norrköping finns en unik kombination av ungt, modernt musikutbud och hundraårig tradition. Staden gästas av artister i världsklass och attraktiva evenemang lockar besökare och utövare till Norrköping.

Utveckla Norrköping som Sveriges musikhuvudstad!

Norrköpings kommun ska stimulera utvecklingen av Norrköping som Sveriges musikhuvudstad. Därför har en arbetsgrupp bildats som ansvarar för kommunens åtaganden. I arbetsgruppen fördelas arbetet under tre områden som benämns Utbildning, Bransch och Näringsliv.

  • Området Utbildning ska fokusera på att skapa förutsättningar för musiker och andra yrkesgrupper i musikbranschen att utbilda sig i Norrköping.
  • Området Bransch ska fokusera på att underlätta för musiker och andra yrkesgrupper i musikbranschen att utveckla sig samt skapa plattformar där dessa kan mötas.
  • Området Näringsliv ska fokusera på att stimulera musiklivet i form av näringsverksamhet för att skapa möjligheter för musiker och andra yrkesgrupper i musikbranschen att försörja sig.
Where's the music?

Konferens och festival i ett! I och med Bråvallafestivalen började FKP Scorpio digga Norrköping så mycket att arrangören bestämde sig för att förlägga ytterligare ett musikevent här. 2015 hölls första upplagan av Where´s the music? på scener och klubbar i och omkring Industrilandskapet i centrala Norrköping. För dem som är verksamma i musikbranschen hålls föreläsningar och konferenser i konserthuset Louis De Geer. Den 2-4 februari 2017 arrangerades den senaste festivalen.

Where's the music? webbplats

Norrköpings symfoniorkester

Bråvallafestivalen är något av det största när det kommer till musikhändelser i Norrköping. Men det finns faktiskt något kan mäta sig med det. 14 oktober 1994 invigdes konsertsalen Louis de Geer. Med Louis de Geer fick Norrköpings symfoniorkester – med sin anrika historia – en alldeles egen hemarena. Hit kommer även många rockartister och Symfoniorkestern har även musikproduktioner som vänder sig till barn och unga.

Norrköpings symfoniorkesters webbplats

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping