Uppdragsplaner

En karta över hur kommunen styrs, mål och uppföljning.

Norrköpings kommuns styrmodell

Den ansvariga nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningarna i budgeten uttrycka den politiska ambitionen inom nämndens ansvarsområde. Även förändringar och åtgärder som konstaterats i analyser av planeringsförutsättningar, uppföljningar och utvärderingar ska ingå.

Uppdragsplanen omfattar ett år, men samma aktiviteter kan återkomma flera år. Planen utgör också ett underlag för utvärderingar och uppföljningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens kontor 2018
PDF
(pdf, 240.4 kB)

Uppdragsplan för valnämnden 2018PDF (pdf, 376.5 kB)

Uppdragsplan för arbetsgivaruppdraget 2018PDF (pdf, 462.4 kB)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2018PDF (pdf, 585 kB)

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2018PDF (pdf, 432.3 kB)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2018PDF (pdf, 962.4 kB)

Socialnämnden

Socialnämnden 2018PDF (pdf, 551.9 kB)

Stadsplaneringsnämnden

Stadsplaneringsnämnden 2018PDF (pdf, 11.3 MB)

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 2018PDF (pdf, 19.7 MB)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2018PDF (pdf, 973.2 kB)

Utbildningsnämnden 2019PDF (pdf, 988.7 kB)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2018PDF (pdf, 554.2 kB)

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 2018PDF (pdf, 11.7 MB)

Kontakt

Mer information