Uppdragsplaner

En karta över hur kommunen styrs, mål och uppföljning.

Norrköpings kommuns styrmodell

Den ansvariga nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningarna i budgeten uttrycka den politiska ambitionen inom nämndens ansvarsområde. Även förändringar och åtgärder som konstaterats i analyser av planeringsförutsättningar, uppföljningar och utvärderingar ska ingå.

Uppdragsplanen omfattar ett år, men samma aktiviteter kan återkomma flera år. Planen utgör också ett underlag för utvärderingar och uppföljningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2020PDF (pdf, 1.1 MB)

Uppdragsplan för valnämnden 2018PDF (pdf, 376.5 kB)

Uppdragsplan för arbetsgivaruppdraget 2019PDF (pdf, 406.1 kB)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2020PDF (pdf, 5.6 MB)

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2019PDF (pdf, 959.2 kB)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2020PDF (pdf, 636.1 kB)

Socialnämnden

Socialnämnden 2020PDF (pdf, 17.6 MB)

Samhällsplaneringsnämnden

Samhällsplaneringsnämnden 2019PDF (pdf, 3 MB)

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 2019PDF (pdf, 1.1 MB)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2020PDF (pdf, 9.4 MB)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2020PDF (pdf, 5 MB)

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 2020PDF (pdf, 9.3 MB)

Kontakt

Mer information