Uppdragsplaner

En karta över hur kommunen styrs, mål och uppföljning.

Norrköpings kommuns styrmodell

Den ansvariga nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningarna i budgeten uttrycka den politiska ambitionen inom nämndens ansvarsområde. Även förändringar och åtgärder som konstaterats i analyser av planeringsförutsättningar, uppföljningar och utvärderingar ska ingå.

Uppdragsplanen omfattar ett år, men samma aktiviteter kan återkomma flera år. Planen utgör också ett underlag för utvärderingar och uppföljningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens kontor 2018PDF (pdf, 240.4 kB)

Personalutskottets arbetsgivaruppdrag 2017PDF (pdf, 546.1 kB)

Uppdragsplan för översiktsplaneringen inom stadsbyggnadskontoret 2016PDF (pdf, 284 kB)

Uppdragsplan för valnämnden 2018PDF (pdf, 376.5 kB)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2017PDF (pdf, 4.8 MB)

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2017PDF (pdf, 657.1 kB)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2017PDF (pdf, 962.4 kB)

Socialnämnden

Socialnämnden 2018PDF (pdf, 551.9 kB)

Stadsplaneringsnämnden

Stadsplaneringsnämnden 2018PDF (pdf, 1.2 MB)

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 2017PDF (pdf, 750.9 kB)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2018PDF (pdf, 973.2 kB)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2017PDF (pdf, 1.1 MB)

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 2018PDF (pdf, 11.7 MB)

Kontakt

Mer information