Övergripande mål

En karta över hur kommunen styrs, mål och uppföljning.

Norrköpings kommuns styrmodell

Kommunfullmäktige tog på sitt januarisammanträde 2015 beslut om 21 övergripande mål och måluppfyllelse för dem. Målen är samlade i 3 målområden och ingår som en del i budgetdokumentet. I oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare ett mål, mål 22.

De övergripande målen uttrycker de politiska prioriteringarna för mandatperioden. Uppföljning av målen sker i delårsrapporter och årsredovisningar utifrån måluppfyllelserna.


Övergripande mål 2015-2018PDF (pdf, 7.9 MB)

Kontakt

Mer information