Övergripande mål

En karta över hur kommunen styrs, mål och uppföljning.

Norrköpings kommuns styrmodell

Kommunfullmäktige tog den 17 december 2018 beslut om tolv övergripande mål och måluppfyllelse för dem. Målen är samlade i tre målområden, Sammanhållning, Trygghet och Delaktighet, och ingår som en del i budgetdokumentet.

De övergripande målen uttrycker de politiska prioriteringarna för mandatperioden. Uppföljning av målen sker i delårsrapporter och årsredovisningar utifrån måluppfyllelserna.


Övergripande mål 2019-2022PDF (pdf, 10.9 MB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Mer information