Typografi

Ett block i orange med vit text i olika typografi.

Typografin är en viktig del av vår grafiska profil och ska vara konsekvent. För att ge ett enhetligt intryck ska vi alltid, oavsett sammanhang, använda oss av våra utvalda teckensnitt.

Läsbarhet

Rekommenderad teckensnittsstorlek är 12 punkter och ett radavstånd på 1,5 gånger teckenstorleken. I PowerPoint ska textstorleken inte understiga 18 punkter.

Spaltbredden bör inte vara bredare än att det rymmer max 65 tecken inklusive mellanslag. Det optimala är mellan 45 och 55 tecken på en rad. Vid nytt stycke, använd styckemellanrum eller indrag i det nya stycket. Indrag används aldrig efter rubrik eller mellanrubrik.

Är det något du vill trycka extra på i texten så rekommenderas fetstil. Vi använder inte kursiv text eftersom den är svårare att läsa. Använder du ljus text på mörk bakgrund så uppfattas texten som mindre och vi rekommenderar att du ökar typsnittet en punkt i storlek.

Trycksaker

I trycksaker använder vi teckensnitten Frutiger och Adobe Garamond.

Rubriker: Frutiger 45 Light i lämplig teckenstorlek, knip med -20

En gul platta med svart text visar hur en trycksak kan utformas gällande typografi. 

Brödtext: Adobe Garamond Regular. Vid kortare textstycken kan även Frutiger 55 Roman användas. Vid nytt stycke används antingen styckemellanrum eller indrag i det nya stycket. Indrag används aldrig efter rubrik eller mellanrubrik.

Mellanrubriker, ingresser, tabeller, faktarutor, bild- och figurtexter: Frutiger 65 Bold eller 45 Light

Officepaketet

I officepaketet och annat material som inte produceras för tryck använder vi teckensnitten Arial och Times New Roman.

Rubriker: Arial bold/fet i lämplig teckenstorlek

Brödtext: Times New Roman. Vid nytt stycke används antingen styckemellanrum eller indrag i det nya stycket. Indrag används aldrig efter rubrik eller mellanrubrik.

Mellanrubriker, ingresser, tabeller, faktarutor, bild- och figurtexter: Arial eller Times New Roman.

Representation och högtid

I ett snirkligt typsnitt i svart text står det Inbjudan, Stipendium, Välkommen.

Vid festliga tillfällen kan det behövas ett mer högtidligt teckensnitt för rubriker. Då använder vi teckensnittet Imperial. Det används endast i rubriker och aldrig i löpande text.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Mer information