Let's create Norrköping

Ett färgglatt pixelmönster från vänster in i bilden. Till höger står texten Let's create Norrköping.

Det grafiska märket för budskapet Let's create Norrköping är en kombination av texten Let's create Norrköping och ett beskuret utsnitt av Fenix-mönstret på en rektangulär platta.

Kommunikationsplattformen Let’s create Norrköping

Fenix-mönstret

För märket Let's create Norrköping gäller följande:

 

 • Märket finns i stående och liggande format. Välj variant med utgångspunkt från den övergripande grafiska lösningen.
 • Märket ska alltid vara utfallande i vänster-/ovankant.
 • Märket finns med svart eller vit botten.
 • Märket är EN enhet och får inte justeras eller förvanskas.

Kontakta alltid kommunikationsavdelningen eller kommunikationsdirektören inför användning av märket Let's create Norrköping.

Två bilder visar hur långt utanför mariginalen Let's create Norrköping loggan bör vara placerad.

Märket ska antingen ligga utfallande i överkant med en placering en bit från vänsterkanten, eller utfallande i vänsterkant med en placering en bit från överkanten. Märket ska alltså alltid placeras till vänster-/överkant.

Förenklat märke för små format

En förenklad Let's create logga med enbart några få pixlar. 

Förenklat märke för små format finns för dagspressannonser. Färgerna
på kvadraterna är blandade med endast två färger för att minska risken för misspass. Här är det ok att placera märket utfallande i både vänster- och ovankant.

Riktlinjer för användning

Let’s create Norrköping används när budskap och sammanhang har en tydlig koppling till varumärkesplattformen eller i utvalda sammanhang som stärker varumärket Norrköpings kommun eller staden Norrköping.

Let’s create Norrköping är ingen slogan för kommunen utan ett gemensamt budskap som syftar till att stärka varumärket Norrköping. Let’s create Norrköping ska användas när en del av syftet är att marknadsföra Norrköpings kommun eller staden Norrköping.

Grundregeln är att inte använda Let’s create Norrköping när det handlar om information. Vid en alltför bred användning är risken stor att Let’s create Norrköping degenereras och uppfattas som en slogan för kommunen, vilket det inte är.

Kopplingen mellan Let's create Norrköping och budskapet ska vara tydlig.

När använder vi Let's create Norrköping

Några exempel:

 • Profileringsannonsering
 • Mässor, evenemang eller olika typer av events
 • Annonsering för större lokala arrangemang

När använder vi inte Let's create Norrköping

Några exempel:

 • Informationsmaterial som beskriver den dagliga verksamheten.
 • Standardkorrespondens såsom kontorstryck, fakturor, interna skrivelser och brev
 • Kungörelser, annonser med enbart lokal prägel, öppettider etc
 • Interna dokument, t ex kartläggningar för internt bruk
 • Externa utskick där syftet är förändrings- och aktualitetsinformation

Kontakta alltid kommunikationsdirektören eller kommunikationsavdelningen innan du använder Let's create Norrköping-märket i din kommunikation.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Ladda ner märket för tryck

Ladda ner märket för webb