Avsändarenhet

Vår avsändarenhet består av följande element:

Placering av elementen

Avsändare med normalstor frizon

En svart linje med texten norrkoping.se och N-loggan i i färg med pilar som visar hur långt avståndet ska vara till marginalen.

Ett utymme som motsvarar hela N:ets höjd (Y) ska finnas till vänster och höger om logotypen. Ett utymme som motsvarar halva N:ets höjd ska hållas fritt nedtill och upptill.

Avsändare med liten frizon

En svart linje med texten norrkoping.se och N-loggan i färg med pilar som visar hur långt avståndet ska vara till marginalen

Ett utymme som motsvarar halva N:ets höjd ska hållas fritt runt om logotypen.

Den svarta plattans höjd

N-loggan med en svart platta till vänster där pilar visar hur stor den svara plattan ska vara.

Den svarta plattans höjd (X) är lika med avståndet mellan övre vänster vågkant på N och baslinjen under “NORRKÖPING”

www-adress

www-adressen placeras i plattan enligt exemplen.

Avsändare, specifik kommunal verksamhet

Bilden visar hur stor texten om avsändare ska vara jämför med N-loggan och den svarta plattan.

När en specifik verksamhet inom kommunen står som avsändare ska verksamhetsnamnet vänsterställas och placeras ovanför den svarta plattan. Eventuellt kompletterande text sätts på en rad ovanför verksamhetens eller verksamheternas namn.

Avsändare tillsammans med externa samarbetspartners

Logotyper i vitt på den svarta plattan

Externa samarbetspartners kommuniceras med hjälp av logotyp eller logotyper i vitt (negativt) utförande. Den svarta plattan ska ha samma höjd som N-logotypen inklusive “NORRKÖPING”. Se exemplet ovan.

Bilden visar hur olika samarbetspartners loggor ska placeras på den svarta plattan. 

Variant med tunn svart linje

Variant med tunn svart linje som håller ihop avsändaren istället för den ordinarie svarta plattan. Logotyperna får vara svarta eller i färg. Vid behov får linjen flyttas uppåt tills den linjerar med N-logotypens överkant.

Bilden visar hur man kan placera en tunn svart linje ovanför samarbetspartnernas loggor istället för en svart platta.

Avsändare för kommunala bolag med egen grafisk identitet

För kommunala dotterbolag med egen visuell identitet finns det en möjlighet att sätta NORRKÖPING som sekundär avsändare på sina kommunikationsenheter. Principen kallas “support”, och syftet är att kommunicera Norrköping som en garant i sammanhanget.

Texten till höger om N-et ska koppla samman Norrköping och det aktuella bolaget på lämpligt sätt.

N-loggan till vänster med plats till höger för att placera en avsändare med egen grafisk profil.

Avsändarenheten utformas enligt figuren och placeras i övre vänstra hörnet på baksidan av trycksaker. Avsändarenheten får inte förvanskas.

Läs mer om support och anpassad grafisk profil

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping