Samverkan

Exempel på material för aktiviteter och kampanjer tillsammans med externa partners. Där både kommunens loggor och partnerns logga finns representerade. 

Med samverkan avser vi när kommunen tillsammans med en eller flera partners har tidsbegränsade aktiviteter och kampanjer.

Dessa riktlinjer avser endast aktiviteter eller samarbeten där kommunikationen tillämpar Norrköpings grafiska profil.

  • Huvudavsändare: N-logotyp samt eventuell enhet/kontor vänsterställt ovanför den svarta plattan. Läs mer om vår avsändarenhet.
  • Partneravsändare: Antingen som vänsterställd text ovanför svarta plattan, eller som logotyp. Läs mer om vår avsändarenhet.
  • Typografi: Enligt standard
  • Bilder: Enligt standard
  • Budskapsförstärkare: Till exempel Let's create Norrköping-märke eller kampanjsymbol.
  • Grafik: Multifärgat Fenix-mönster får användas, förutsatt att det inte redan finns ett Let's create Norrköping-märke på plats. Du får bara använda ETT Fenix-mönster på exempelvis en annons eller en broschyrsida.
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping