Representation och högtid

Två exempel på inbjudningskort. På ena finns stadsvapnet, på andra N-loggan i svart. Typografin är högtidlig. 

Inbjudningar, tack-kort och gratulationskort är exempel inom representation och högtid.

Inbjudningarna och korten används av kommunfullmäktiges presidium vid mer högtidliga, exklusiva och ceremoniella sammanhang.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping