Kommunens profilmanual

I vår grafiska profil har vi samlat ett grafiskt regelverk för hur saker och ting får se ut. Vilka färger och teckensnitt använder vi? Var placerar vi logotypen? Vilken känsla ska våra bilder förmedla? Igenkänning är nyckelordet. Våra broschyrer, visitkort, annonser, kampanjer och allt annat vi kommunicerar i text och bild bidrar till hur kommunen uppfattas. Det påverkar varumärket.

Den grafiska profilen är ett hjälpmedel som ger kommunens medarbetare möjlighet att fokusera på vad kommunikationen ska åstadkomma, inte hur den ska se ut. Därför finns dessa genomtänkta ramar.

 

Våra profilelement

Våra profilelement är delarna som tillsammans skapar vårt visuella uttryck.

Ett kollage av Let's carete Norrköpings logga och andra profilelement. 

Vårt bildspråk

Vårt bildspråk säger att bilderna i vår kommunikation ska väcka målgruppens nyfikenhet och bidra till att göra komplexa områden mer tillgängliga och attraktiva.

Ett kollage av flera skissbilder där utsnittet  gör att man inte kan se hela personen eller föremålet som bilden föreställer. 

Vad ska du producera?

För att skapa optimala förutsättningar för igenkänning, men också för att förenkla kreation och produktion av kommunikation, har vi infört kategorier som relaterar till både innehåll och form. De olika kategorierna är:

Informationsmaterial

En orange bild med texten checklistor, personlig säkerhet. 

Kategorin informationsmaterial handlar om standardiserad kommunikation som till exempel kungörelser (annonser), informationsblad samt enklare foldrar och broschyrer.

 

Kampanj och profilering

Man ser delar av ett kampanjmaterial med en man på bilden och delar av rubriktext, tillsammans med Let's create loggan.

Kampanj och profilering handlar om tidsbegränsade aktiviteter och kampanjer. De kan vara antingen taktiska eller strategiska (imageskapande). Rekryteringsannonser räknas också hit.


Samverkan

Bilden visar nederdelen av ett informationsmaterial där man ser en sidfot med två företagsloggor. 

Med samverkan avser vi när kommunen tillsammans med en eller flera partners har tidsbegränsade aktiviteter och kampanjer.

Anpassad grafisk profil och support

Ett oranget N, texten De Geer gymnasiet och en cirkel i flera färger.

En anpassad grafisk profil används av vissa kommunala bolag. Kommunala bolag och verksamheter kan också ha en helt egen grafisk profil. Det kallar vi support.


Kontorstryck och standardkorrespondens

Ett visitkort med kontaktuppgifter.

Exempel på kontorstryck och standardkorrespondens är visitkort, brevpapper, fakturor och standardkuvert.


Representation och högtid

Norrköpings stadsvapen.

Inbjudningar, tack-kort och gratulationskort är exempel inom representation och högtid. De används av kommunfullmäktiges presidium vid mer högtidliga, exklusiva och ceremoniella sammanhang


Utomhus, skyltar

En skylt med texterna Fotbollsplaner och Racketstadion med varsin uppåtpekande pil framför. 

Kategorin utomhus, skyltar tar upp att fasadskyltar till alla enheter inom Norrköpings kommun följer samma grafiska utformning.


Profilprodukter

Två t-shirts med ett N i orange och texten Norrköping under.

När det gäller profilprodukter är det viktigt att välja bra material och en kvalitativt bra tryckmetod, detta för att logotypen ska kunna återges på bästa sätt.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping