Word-mallar

Word-mallarna är ett hjälpmedel som ger Norrköpings Skolas medarbetare möjlighet att fokusera på vad kommunikationen ska åstadkomma, inte hur den ska se ut. Word-mallarna går att ladda ner via Norrköpings kommuns intranät.

Bild som visar wordmallen för Norrköpings Skola
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping