Maskotar

Som ett komplement till Norrköpings Skolas kampanjsymbol och rutmönster finns två maskotar. Maskotarna kan komma till användning i flera olika sammanhang, till exempel på profilkläder eller i informationsmaterial.

Mini-Fenix

En grön fågelfigur formas av rutor.

Mini-Fenix är uppbyggd av Norrköpings Skolas rutmönster. Namnet härstammar från Fenix-mönstret och färgerna från färgpaletten. Mini-Fenix trivs bäst tillsammans med barn i förskolan och lågstadiet.

Mini-Fenix får roteras 10º med- eller motsols.

Förstoringsglaset

Ett förstoringsglas formad av svarta och gråa pixlar. 

Även Förstoringsglaset är uppbyggt av Norrköpings Skolas rutmönster och består av färger från färgpaletten. Förstoringsglaset symboliserar nyfikenhet, vilket innebär att maskoten kan användas i många sammanhang där Norrköpings Skola står som avsändare.


Om du önskar använda maskotarna i din kommunikation, kontaka informatören på utbildningskontoret.

Kontakt