Kampanjsymbol

Kampanjsymbolen är Norrköpings Skolas viktigaste igenkänningstecken. I sitt standarutförande består den av två delar:

1) Ordbilden Norrköpings Skola

2) En svart cirkelform.

Kampanjsymbolen får inte förändras i stil, utseende eller i proportioner. I sitt standardutförande ska kampanjsymbolen aldrig vara mindre än 40 mm.

Bild som visar kampanjprofilen Norrköpings Skola

Kampanjsymbolen tillsammans med Let's create Norrköping

När Let's create Norrköping är budskapsförstärkare ska kampanjsymbolens cirkelform inte vara svart, utan i stället någon av de fem färgerna som illustreras i bilden nedan.

Norrköpings skola - fem färger
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping