Broschyrer och foldrar

Bild som visar A5-mallen i Word för Norrköpings skola

Broschyrer och foldrar kan vara ett bra sätt att presentera din verksamhet. Norrköping Skola har en wordmall i liggande A4-format. Den används till enklare foldrar i A5-format.

  • Avsändare: Enligt standard med N-logotyp och www-adress samt vid behov enhet vänsterställt ovanför den svarta plattan.
  • Typografi: Enligt standard. Arial i rubrik och Times New Roman i brödtext. Typsnitten är förinställda och ligger i formatmallar.
  • Bilder: Enligt vårt bildspråk.
  • Budskapsförstärkare: Kampanjsymbol.
  • Grafik: Fenix-mönstet

Foldrar, baksidor

På baksidan skriver vi kontaktuppgifter längst ner till vänster och har avsändaren N-logotypen nederst till höger. Överst på baksidan finns en kort text om utbildningskontorets verksamheter.

Om du behöver hjälp att ta fram en mer omfattande broschyr, kontakta kommunikatören för utbildningskontoret.

För information till föräldrar till exempel använder du wordmallarna som du hittar på kommunens intranät.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping