Kampanjprofiler

Kampanjprofiler och kampanjsymboler

Den generella regeln är att det alltid är Norrköpings kommun som är avsändare. I vissa sammanhang kan det dock vara befogat att ta fram en tidsbegränsad profil eller symbol för just en specifik kampanj, riktad informationssatsning eller ett specifikt event. Rekommendationen är dock att försöka begränsa användandet av kampanjprofiler och kampanjsymboler i så hög utsträckning som möjligt.

Innan du tar fram en kampanjprofil eller kampanjsymbol tänk igenom följande punkter:

 • Tidsbegränsa användningen av kampanjprofilen
 • Kampanjprofilen måste kunna användas tillsammans med riktlinjerna för kampanj och profilering.
 • Tänk igenom vilka associationer kampanjprofilen kan ge. Kan det finnas oönskade associationer?
 • Kampanjprofiler får inte tas fram för administrativa system.
 • Du får aldrig göra ändringar i logotypen för att skapa en kampanjprofil.
 • Kampanjprofilen får aldrig ersätta kommunens logotyp. N:et ska alltid finnas med som avsändare på det producerade materialet.
 • Du bör anlita en professionell byrå men kontakta alltid kommunikationsdirektören innan du tar kontakt med en extern byrå.

För utformnignen av en kampanjprofil gäller följande:

 • N-logotypen ska finnas med som avsändare
 • Kampanjprofilen ska utgå från kommunens färger enligt den grafiska profilen
 • Fenix-mönstret får inte användas i en kampanjprofil
 • Märket Let's create Norrköping kan användas i en kampanjprofil
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping