Kampanjer

Skissbilder på hur olika kampanjmaterial kan se ut, med relevanta bilder för ämnet. Let's create norrköping- loggan och N-loggan finns med. 

Kampanj och profilering handlar om tidsbegränsade aktiviteter och kampanjer. Rekryteringsannonser räknas också hit.

  • Avsändare: N-logotyp samt eventuell enhet/kontor vänsterställt ovanför den svarta plattan. Om kommunikationen sker i samverkan med annan organisation används avsändare för samverkan.
  • Typografi: Enligt standard: Frutiger och Adobe Garamond
  • Bilder: Enligt vårt bildspråk
  • Färger: Enligt vår färgpalett
  • Budskapsförstärkare: Till exempel märket Let's create Norrköping och/eller kampanjprofil.
  • Grafik: Multifärgat Fenix-mönster får användas, förutsatt att det inte redan finns ett Let's create Norrköping-märke på plats. Det får endast förekomma ett Fenix-mönster på exempelvis en annons eller en broschyrsida. Fenix-mönstret får inte användas tillsammans med en egen kampanjprofil.

    Utformning av informationsmaterial

Exempel på material för kampanj och profilering

Broschyrer och foldrar

Skissbilder på hur olika kampanjmaterial kan se ut, med relevanta bilder för ämnet. Let's create norrköping- loggan och N-loggan finns med. 

Broschyrer och foldrar för att marknadsföra Norrköping kan använda märket Let's create Norrköping om det passar in i budskapet. Rubrikerna ska berätta vad broschyren eller foldern innehåller och samtidigt förmedla en känsla. Som till exempel: Bo i Norrköping. Ditt liv. Din stil. Du väljer.

Annonser

Skissbilder på hur olika kampanjmaterial kan se ut, med relevanta bilder för ämnet. Let's create norrköping- loggan och N-loggan finns med.

Exempel på annonser som är av profilerande karaktär som till exempel marknadsföring av Norrköping, ett viss evenemang eller en kampanj.

Rekryteringsannonser

Skissbilder på hur olika kampanjmaterial kan se ut, med relevanta bilder för ämnet. Let's create norrköping- loggan och N-loggan finns med. 

I lokal och regional press samordnar vi annonser som publiceras samma dag i en gemensam annons. Annonser för lediga tjänster produceras centralt och beställs via vårt verktyg för rekrytering.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping