Informationsmaterial

Fyra foldrar i olika färger.

Informationsmaterial handlar om standardiserad kommunikation som till exempel kungörelser (annonser), informationsblad samt enklare foldrar och broschyrer.

  • Avsändare: Enligt standard med N-logotyp, svart platta och www-adress samt vid behov enhet eller kontor vänsterställt ovanför den svarta plattan. Om kommunikationen sker i samverkan med annan organisation används avsändare för samverkan.
  • Typografi: Enligt standard: Frutiger och Adobe Garamond för trycksaker och Arial och Times för enklare informationsmaterial som produceras i Officepaketet eller liknande.
  • Bilder: Enligt vårt bildspråk
  • Grafik: Enfärgade plattor utifrån färgpaletten med vitt Fenix-mönster i 30 procent opacitet alternativt multifärgat Fenix-mönster på vit eller svart bakgrund.

Utformning av material för kampanj och profilering

Exempel på informationsmaterial

Informationsannonser

Exempel på hur informationsannonser kan se ut. Svart text, vit bakgrund, en orange platta högst upp med fenixmönstret, N-loggan längst ner och en svart platta med texten www.norrkping.se.

Informationsannonser för till exempel trafikinformation vid ombyggnad, utställning av detaljplaner, ändrade öppettider vid helgdagar.

Vi använder ett "huvud" på annonsen med enfärgad platta i den gula profilfärgen och en huvudrubrik (svart text) för vad annonsen innehåller. Förenklat Fenix-mönster i vitt för dagspressplaceras till höger i huvudet.

Broschyrer och foldrar

Exempel på hur en folder kan se ut. En färgad platta högst upp med fenixmönster. N-loggan längst ner och en svart platta med texten www.norrkping.se. 

Använd färgerna ur färgpaletten för färgplattor med det vita Fenix-mönstret i olika beskärningar och eventuellt en bild.

På baksidan skriver vi kontaktuppgifter längst ner till vänster och har avsändaren N-logotypen nederst till höger. Överst på baksidan kan du placera en kort text om ditt verksamhetsområde, om kommunen eller staden.

Informationsblad och flyers

En orange platta högst upp med fenixmönster. N-loggan längst ner och en svart platta med texten www.norrkping.se. 

För enklare informationsblad väljer vi färgplatta överst i valfri färg ur färgpaletten, med ett beskuret Fenix-mönster i vitt och en kort rubrik. Lägg gärna till en bild och använd spalter för brödtext.

Rollup

Exempel på hur Rollups kan se ut. Fenixmönster högst upp, N-loggan längst ner och en svart platta med texten www.norrkping.se.

Formgivning av en rollup kan göras i en mängd olika varianter. Till exempel med bakgrundsfärg ur paletten med fenix i vitt, svart eller vit bakgrund med multifärgat fenixmönster, enfärgad platta för rubrik samt en bild tillsammans med budskapet.

Variant med Fenix-mönstret på vit bakgrund

Exempel på en framsida. Fenixmönster högst upp, N-loggan längst ner och en svart platta med texten www.norrkping.se.

För till exempel framsidor till rapporter, riktlinjer eller annat material som anpassas för att skriva ut på skrivare kan Fenix-mönstret användas på en vit bakgrund.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping