E-post

Verksamheters och enheters e-postadresser är uppbyggda enligt principen funktion@norrkoping.se. Enskilda personers e-postadresser är uppbyggda enligt principen förnamn.efternamn@norrkoping.se.

E-post från allmänheten ska styras till funktionsbrevlådor.

E-brev skrivs i typsnittet Arial med storlek 12 punkter och svart textfärg. Samma riktlinjer gäller för avsändarinformationen.

En ärendemening ska alltid anges i fältet Ärende för att mottagaren ska få en uppfattning om innehållet. Textmeddelandet skrivs direkt i e-brevet och bifogas inte som Word-fil.

Var försiktig med att använda genomgående versaler, feststil och kursiv text eftersom det gör din text mer svårläst.

Avsändarinformationen ska vara tydlig

E-post som skickas från Norrköpings kommun ska ha en tydlig och enhetlig avsändarinformation.

Du kan välja mellan olika alternativ för hur din personliga e-postsignatur utformas: en standardversion, en version med Let's create-märket och en internationell version. Du väljer det budskap du tror är lämpligast för just den person du ska skicka till.

E-postsignatur, standardversion

Signaturen börjar med texten Med vänliga hälsningar. Sedan följer alla kontaktuppgifter.

Följande ska framgå av din signatur:

Namn
Ev befattning
Kontor/enhet/avdelning
Norrköpings kommun
Adress
Telefon
Mobil
E-post
www.norrkoping.se

Bilden visar ett exempel på signatur.

E-postsignatur, version med Let's create Norrköping

Signaturen börjar med texten Med vänliga hälsningar. Sedan följer Let's create-loggan och alla kontaktuppgifter.

Samma information ska framgå som i standardversionen av signatur.

Bilden till höger visar exempel på placering av märket Let's create Norrköping.

Anpassat märke för e-postsignatur kan du ladda ner nedan.

Ladda ner Let's create-märket

Anpassat märke för e-postsignatur

E-postsignatur, internationell version

Om du kommunicerar med utlandet använder du regler för internationella telefonnummer och faxnummer.

Användarpresentation i e-postsystemet

Alla användare i e-postsystemet (Outlook) har en användarpresentation med information från folkbokföringen och Heroma. Du kan inte själv ändra informationen i din presentation. Behöver du ändra i din användarpresentation kontaktar du Servicedesk på IT-enheten. Berätta vilken information som ska ändras (titel, avdelning, kontor och/eller telefon) så gör de ändringen åt dig.

Notera att Förnamn, Efternamn och Visningsnamn i Outlook baseras på folkbokföringens information om tilltalsnamn, mellannamn och efternamn. Eventuella ändringar måste därför göras hos Skatteverket. Ska du enbart definiera vilket av dina befintliga förnamn som är tilltalsnamn, kan du ringa Skatteverket på 0771-567567. E-postadressen i sin tur baseras på informationen i ovanstående fält i Outlook. Smeknamn är inte tillåtna i e-postadresser.

Kontakt

Mer information