E-post

Verksamheters och enheters e-postadresser är uppbyggda enligt principen funktion@norrkoping.se. Enskilda personers e-postadresser är uppbyggda enligt principen förnamn.efternamn@norrkoping.se.

Tänk på att:

 • e-post från allmänheten ska styras till verksamhetens funktionsbrevlåda.
 • e-post skrivs i typsnittet Calibri med storlek 11 pt och svart textfärg. Detta är standard i e-postklienten Outlook.
 • en ärendemening alltid ska anges i fältet "Ärende" för att mottagaren ska få en uppfattning om innehållet i ditt mail.
 • ditt meddelande ska skrivas direkt i mailet och inte bifogas som Word-fil.
 • vara försiktig med att använda genomgående versaler, feststil och kursiv text eftersom det gör din text mer svårläst.

Avsändarinformationen
ska vara tydlig

E-post som skickas från Norrköpings kommun ska ha en tydlig och enhetlig avsändarinformation, så kallad signatur.

En e-postsignatur skapas automatiskt när du loggar in i e-postklienten och kan sedan anpassas vid behov. Syftet med en standardiserad e-postsignatur är att ge kommunen ett enhetligt framträdande utåt.

Notera: telefonnummer ska skrivas med +46 i ett stycke utan mellanrum eller bindestreck (se exempel nedan). Då fungerar numret i kommunens växel och blir klickbara för mottagaren i en smartphone.

E-postsignatur

Bilden nedan visar ett exempel på hur e-postsignaturen ser ut. Typsnittet är Verdana och storleken 8 punkter. 

kasbdkas

Följande ska framgå av din signatur:

 • Namn
 • Befattning/titel
 • Kontor/enhet/avdelning
 • Norrköpings kommun
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • www.norrkoping.se

Du kan behöva anpassa din signatur eftersom Heroma inte alltid innehåller korrekt information om dig som anställd. Det är då upp till dig själv att lägga till den information som fattas i din signatur - till exempel besöksadress, telefonnummer eller titel.

 

Let's create-märket går att ta bort vid behov. Du väljer det budskap du tror är lämpligast för just den person du ska skicka e-post till. 

 

Är du osäker på om du ska använda Let's create-märket eller inte kan du läsa mer om våra profilelement här:


Om Let's create-märket och hur den får användas

 

Kort variant av e-postsignaturen

Signaturen finns även i en kortare variant, som kommer synas när du skriver ett svarsmeddelande i Outlook:

E-postsignatur kort

Användarpresentation i e-postsystemet

Information för alla användare i e-postsystemet (Outlook) hämtas från folkbokföringen samt lönesystemet Heroma. Denna information kan du inte själv ändra. Servicedesk på digitaliseringsavdelningen kan hjälpa dig att ändra avdelning, kontor och/eller telefon. Titel styrs av lönesystemet. Din e-postsignatur kan du dock ändra i vid behov.

Notera att Förnamn, Efternamn och Visningsnamn i Outlook baseras på folkbokföringens information om tilltalsnamn, mellannamn och efternamn. Eventuella ändringar måste därför göras hos Skatteverket. Ska du enbart definiera vilket av dina befintliga förnamn som är tilltalsnamn, kan du ringa Skatteverket på 0771-567567. E-postadressen i sin tur baseras på informationen i ovanstående fält i Outlook. Smeknamn är inte tillåtna i e-postadresser.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Mer information