Bildspråk

Exempel på hur bilder kan komponeras på olika sätt för att ge olika betydelser. 

Bilderna i vår kommunikation ska väcka målgruppens nyfikenhet och bidra till att göra komplexa områden mer tillgängliga och attraktiva. Genom sitt innehåll och manér ska de bidra till att stärka bilden av Norrköping som kommun, och som stad. Därför är det viktigt att följa riktlinjerna nedan.

Om vårt bildspråk för utskriftPDF (pdf, 2.4 MB)

Generellt bildspråk

Vi söker ett rent, varmt och modernt bildspråk med tydliga kontraster och ett djup som gör bilderna levande. En viktig ambition är också att lyfta fram det unika i miljöerna. Ibland med bilder som visar helhet. Ibland med bilder som kittlar med detaljer. Dynamik kan uppnås på flera sätt.

 • Spännande bildlösningar och utsnitt
 • Tydliga kontraster
 • Aktiv handling i bild
 • Närhet och intensitet
 • Uttrycksfullhet och överraskning
 • Kort skärpedjup hjälper till att lyfta fram essensen och samtidigt skapa en mjuk känsla

Idealet är en bild som berättar, men utan att berätta allt. Det är då man bjuder in betraktaren att delta i kommunikationen, dra egna slutsatser och använda sin fantasi. Sist men inte minst - Norrköping är en färgstark stad och det ska även prägla bilderna.

LEDORD: Tillsammans. Varm. Nyfiken. Spännande. Viljestark. Mångfald. Kreativitet.

Två bildkategorier

Exempel på hur bilder på människor kan komponeras på olika sätt för att ge olika betydelser. 

VERKSAMHETSBILDER är bilder som visar vår dagliga verksamhet. Bilderna ska ha en autentisk känsla och beskriva bredden i kommunen.

Exempel på hur bilder kan komponeras på olika sätt för att ge olika betydelser. 

PROFILBILDER ska stärka bilden av Norrköping som stad. De generella riktlinjerna för bildspråk och tonalitet gäller (se ovan). Att skapa spänning och stämning är centralt. Använd gärna beskärningar, detaljer, mönster och ovanliga perspektiv för att berätta historien på nya och spännande sätt.

OBSERVERA: Om Norrköpings logotyp ska ligga på omslagsbild var noga med att välja svart alt. vit text i NORRKÖPING beroende på bildens utseende. I bland kan det behövas en svag skugga i bildens högra hörn för att lyfta fram den vita text raden i logotypen.

Fyra formler för bildinnehållet

Exempel på hur bilder kan komponeras på olika sätt för att ge olika betydelser.
 • PERSON
  Här sätter vi en eller flera människor i centrum. Företrädesvis porträtt eller gruppbilder. Viktigt att beakta detaljer som klädsel och personliga uttryck, och att skapa en känsla som gör bilden intressant för betraktaren.

 • SITUATION
  Bilden förmedlar människa, handling, miljö och/eller attribut på ett sätt som direkt eller indirekt kommunicerar den aktuella situationen.

 • AKTION
  Aktiviteten är centrum i bildens berättelse. Människorna, miljöerna och tempot skapar uttrycket och känslan.

 • PLATS/SYMBOL
  Bildens uppgift är att visa en specifik miljö på önskat sätt. Bilduppdragen kan variera från redovisande bilder till mer spännande och innovativa motivlösningar. Oavsett lösning gäller samma regler för bildspråk och tekniskt manér.
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping