Anpassad grafisk profil

Kommunala bolag som tillämpar en anpassad variant av kommunens grafiska profil

Exempel på hur kommunala bolags loggor ser ut när de har en egen grafisk profil. 

Exempel: Nodra, Norrköping Eventfastigheter

  • Avsändare: N-logotyp samt eventuell enhet/kontor vänsterställt ovanför den svarta plattan, alternativt N-logotyp med enheten utskriven under logotypen.
  • Typografi: Enligt standard
  • Bilder: Enligt standard
  • Budskapsförstärkare: Lösning som anknyter till avsändaren, och förmedlar copyn på ett konsekvent och återkommande sätt. Placeras fritt, men i första hand i övre vänstra fjärdedelen.
  • Grafik: Multifärgat Fenix-mönster får användas, förutsatt att det inte redan finns ett Fenix-märke i till exempel budskapsförstärkaren (se ovan). Du får bara använda ett Fenix-mönster på exempelvis en annons eller en broschyrsida.

Kommunala bolag och verksamheter med egen grafisk profil och Norrköpings kommun som supportavsändare

N-loggan till vänster med plats för text till vänster om loggan. 

Supportavsändare

Exempel: Hyresbostäder, Norrköping airport, Norrköpings Hamn och Stuveri, Norrköping Visualisering, Etablering Norrköping, Konstmuseet, Cnema samt de kommunala gymnasieskolorna.

  • Huvudavsändare: Bolaget eller verksamheten
  • Supportavsändare: Norrköpings kommuns logotyp (N-symbolen). Gäller i all marknadsföring.
  • Budskapsförstärkare: Märket för Let's create Norrköping får användas.
  • Grafik: Enligt egen profil.

Fenix-mönstret får INTE användas av bolag, verksamheter eller kampanjer som har egen grafisk profil.

Kontakta kommunikationsdirektören innan du tar fram en kampanjprofil, anpassad eller helt egen grafisk profil.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping