Anpassad grafisk profil

Kommunala bolag som tillämpar en anpassad variant av kommunens grafiska profil

Exempel på hur kommunala bolags loggor ser ut när de har en egen grafisk profil. 

Exempel: Nodra, Norrköping Eventfastigheter

  • Avsändare: N-logotyp samt eventuell enhet/kontor vänsterställt ovanför den svarta plattan, alternativt N-logotyp med enheten utskriven under logotypen.
  • Typografi: Enligt standard
  • Bilder: Enligt standard
  • Budskapsförstärkare: Lösning som anknyter till avsändaren, och förmedlar copyn på ett konsekvent och återkommande sätt. Placeras fritt, men i första hand i övre vänstra fjärdedelen.
  • Grafik: Multifärgat Fenix-mönster får användas, förutsatt att det inte redan finns ett Fenix-märke i till exempel budskapsförstärkaren (se ovan). Du får bara använda ett Fenix-mönster på exempelvis en annons eller en broschyrsida.

Kommunala bolag och verksamheter med egen grafisk profil och Norrköpings kommun som supportavsändare

N-loggan till vänster med plats för text till vänster om loggan. 

Supportavsändare

Exempel: Hyresbostäder, Norrköping airport, Norrköpings Hamn och Stuveri, Norrköping Visualisering, Etablering Norrköping, Konstmuseet, Cnema samt de kommunala gymnasieskolorna.

  • Huvudavsändare: Bolaget eller verksamheten
  • Supportavsändare: Norrköpings kommuns logotyp (N-symbolen). Gäller i all marknadsföring.
  • Budskapsförstärkare: Märket för Let's create Norrköping får användas.
  • Grafik: Enligt egen profil.

Fenix-mönstret får INTE användas av bolag, verksamheter eller kampanjer som har egen grafisk profil.

Kontakta kommunikationsdirektören innan du tar fram en kampanjprofil, anpassad eller helt egen grafisk profil.

Kontakt