Webbplatsundersökning styrande dokument 2013

Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes en webbplatsundersökning på norrkoping.se. Besökare som under perioden befann sig på sidorna Mål samt Regler och avgifter i mer än 35 sekunder fick möjligheten att besvara ett frågeformulär i popup-format.

Syftet med webbplatsundersökningen är att via de inkommande synpunkterna göra Norrköpings kommuns styrande dokument mer tillgängliga på webbplatsen. I den här rapporten sammanfattas undersökningen.

Webbplatsundersökningen verkställdes inom ramen för Projekt Höststädning, som genomfördes under hösten 2013. Projektets syfte var att strukturera bland kommunens styrande dokument, att göra dokumenten lätta att hitta och att göra dem tillgängliga till sitt innehåll. Den här undersökningen är en del av projektet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47