Vision 2035 - Nu har Norrköpingsborna sagt sitt!

En vision är en beskrivning av en önskad framtid. Visionen är en del av styrmodellen. Det är utifrån den som politikerna sätter mål som sedan omsätts till aktiviteter i de kommunala verksamheterna som kommer till nytta för kommuninvånarna.

I februari 2015 gavs i uppdrag att starta ett arbete för att ta fram en ny vision, Vision 2035, med stor delaktighet från kommuninvånarna. Här finns en rapport som kortfattat beskriver hur det gick till, men som framför allt innehåller de idéer och synpunkter som Norrköpingsborna har lämnat om Norrköpings framtid.

Redovisningen bildar underlag till politikernas utformning till förslag till ny vision som ska diskuteras och beslutas av Norrköpings kommunfullmäktige.