Uppföljning av ungdomstrainee 2012-2013

I juni 2011 beslutade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att införa ungdomstrainee (AVN 51/2010). Arbetsmarknadsinsatsen innebär att ungdomar som lever på ekonomiskt bistånd skall beredas möjlighet till en anställning i traineeform under sex månader.

Varje deltagande ungdom har en månads förberedande aktiviteter med individanpassad vägledning gällande arbetsrätt och arbetsmarknadskunskap. Kompletterande studier påbörjar under tiden på kvartsfart.

Aktiviteterna i Ungdomstrainee handleds och samordnas av särskild avsedd arbetskonsulent som förbereder ungdomarna för anställning och matchar i samverkan med praktiksamordningen mot arbetsgivare. I direkt anslutning sker en sex månaders anställning.

Målgruppen är ungdomar mellan 20-25 år som är folkbokförda i Norrköpings kommun och som med stor sannorlikhet kommer att bli eller är aktuella för ekonomiskt bistånd. Under perioden finns ekonomiska medel till 24 anställningar.(Beskrivning av ungdomstrainee AVN-2011.619) Efter arbetsförmedlingens ändrade regler är målgruppen i dagsläget ungdomar mellan 21-26 år.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47