Uppföljning av kommunens energiplan 2013

Kommunens Energiplan antogs 2009. Den senaste handlingsplanenPDF (pdf, 768.9 kB) omfattar 2015-2018 och beskriver hur förvaltningar och bolag arbetar för att nå energimålen.

Handlingsplanen följs upp årligen. I Uppföljning 2015 kan man se att för perioden 2005 till och med 2014 har den totala energianvändningen i kommunens fastigheter minskat med 21 procent. Andelen förnybart bränsle i fastigheterna är 75 procent.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47