Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Kommunen har genomfört en undersökning bland personer som kontaktat kommunen genom några av de funktionsbrevlådor för e-post som finns. Totalt besvarades undersökningen av 218 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 35 procent.

  • 40 procent instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen
  • Det är ingen skillnad mellan privatpersoner och företag hur man upplever kontakten med kommunen
  • De vars ärende inte var avslutat var i mycket större grad missnöjda i kontakten med kommunen
  • Av de 106 skriftliga synpunkter som kom in var hälften negativa synpunkter på långa svarstider

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47