Sveriges lokala arbetsmarknader 2010

Västsvenska Industri- och Handelskammaren har genomfört en undersökning av utvecklingkraften i Sveriges 75 lokala arbetsmarknader. Den redovisas i rapporten "Svenska nav 2010". Utvecklingskraften mäts genom variablerna befolkningstillväxt, andel av invånarna som är under 65 år, förvärvsintensitet, andel näringslivsanställda, andel med högskoleutbildning, nyföretagande, lönesumma och ohälsotal.

De tre storstadsområdena anses enligt rapporten ha den bästa regionala utvecklingen. Linköpings lokala arbetsmarknadsområde hamnar på femte plats.

Norrköpings lokala arbetsmarknadsområde, som består av kommunerna Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik, hamnar på sextonde plats i utvecklingskraft av de 75 lokala arbetsmarknadsområdena.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47