Svar på frågor om Norrköpings framtid i arbete med ny vision

Som en del i arbetet med att ta fram förslag till en ny vision för Norrköping, Vision 2035, har tre frågor om Norrköpings framtid ställts till Norrköpingsbor.

Frågorna lyder:

Om du tänker dig Norrköping om 20 år

  • Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas då?
  • Vad är det som inte är bra idag som vi ska lämna?
  • Finns det något som du saknar i Norrköping idag som ska finnas då?

Totalt har 850 personer lämnat svar som innehåller 3 553 idéer om Norrköpings framtid. De används som underlag i visionsarbetet, vilket beskrivs i Genomförandeplan – Arbete med ny vision för Norrköping, KS 2015/0363.

Här finns en sammanställning av alla svaren.