Stora flytt- och bostadsstudien 2015

Under våren och sommaren 2015 medverkade Norrköpings kommun i en flytt- och bostadsstudie som har genomförts av företaget Kairos Future. Studiens huvudfrågor var Vart vill vi flytta? och Hur vill vi bo?.

Huvudresultaten finns att ta del av i rapporten "Jakten på möjligheter i en ny tid".

 

Den 19 november 2015 presenterades delar av studien vid ett seminarium. Här finns de bilder som visades.