Sociala investeringsfonden - Solid återkomst delrapport 2

Unga som placeras på institution har alla en komplex problematik som kräver omfattande insatser. Inför flytten hem krävs planering i god tid och förberedelser inför hemkomsten så att den unge får det stöd som denne behöver.

Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, presenterade våren 2013 en idé om ett utökat kontaktmannaskap när ungdomar flyttar hem från institution. Socialkontoret och KRIS fick medel ur Norrköpings kommuns sociala investeringsfond för att pröva en modell för eftervård. Den fick namnet Solid Återkomst och startade den 1 september 2013. Det här är den andra delrapporten för halvåret mars 2014 till och med augusti 2014.

Läs rapporten här

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47