Sociala investeringsfonden - Alla barn i skolan 1

Alla barn i skolan är ett samverkansprojekt mellan utbildningskontoret och socialkontoret och finansieras med medel från Norrköpings kommuns sociala investeringsfond. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring skolnärvaro. En ökad närvaro ska ge bättre skolresultat som på sikt ska motverka utanförskap.

Norrköpings kommunala grundskolor omfattas av projektet och arbetet har skett både med individuella barn och strukturellt. Totalt har man arbetet med 163 barn och man har sett att närvaron har förbättrats.

Det här är en slutrapport för den första fasen av projektet som startade höstterminen 2012. I sin helhet ska det avslutas i juni 2015.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02