Servicemätning via telefon och e-post 2014

För att mäta kommunens servicenivå i teleservice och e-posthantering genomfördes en undersökning under veckorna 42-45 2014. Mätningen har skett genom telefonsamtal och e-postmeddelanden till kommunen.

De frågeområden som valdes är relativt vanligt förekommande från kommuninvånare, både via telefon och via e-post. Ett anlitat företag har ringt till växeln och skickat e-breven till kommunens officiella e-postadress. Frågorna var sex olika inom områdena bygglov, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, miljö- och hälsskydd, gator och vägar, äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt kultur och fritid. Totalt har 108 sökningar via telefon genomförts och 54 skickade e-post under en fyraveckors period.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47