Rapport om hur föräldrar och barn upplever skolskjutsen i Norrköping 2010

Tekniska nämnden har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur föräldrar och barn upplever skolskjutsen som erbjuds i Norrköpings kommun. Det är första gången som undersökningen genomförs och planeras återkomma varje höst. Resultatet används för att se vad det finns för brister och hur dessa i sådana fall kan åtgärdas.

Resultaten av undersökningen hösten 2010 är samstämmiga över hela kommunen. Skillnaden ligger mellan de som får busskort för resor i den allmänna kollektivtrafiken och de som reser med upphandlad skolbuss och gäller främst upplevd trygghet och säkerhet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47