Ranking av klimatkommuner 2010

Naturskyddsföreningen har för tredje gången granskat Sveriges kommuners klimatarbete. Allra längst av kommunerna har Östersund kommit, följd av Stockholm, Malmö och Växjö. Norrköping kom på 12:e plats av de 221 kommuner som har bedömts.

Kommunerna utvärderas utifrån dessa huvudområden:

  • klimatmål och historiska utsläppsförändringar
  • smarta transporter, kommunikation och samhällsplanering
  • energiomställning och kommunens fastigheter

samt följande områden som relativt sett ger färre poäng

  • matens klimatpåverkan
  • internationellt samarbete
  • gröna jobb
  • goda exempel i klimatarbetet

Norrköping hade särskilt höga poäng på huvudområdet energiomställning och kommunens fastigheter.

 

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47